o projekcie

aktualności

plan zajęć

akademia I

kontakt

 

o projekcie

 

Projekt "Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku II" jest kontynuacją działań, które mają wyposażyć uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze w niezbędne umiejętności praktyczne, wymagane na współczesnym rynku pracy. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozwala na organizację dodatkowych zajęć, staże w przedsiębiorstwach, uzyskanie dodatkowych uprawnień i inne działania, przybliżające uczestnikom projektu realia wybranego przez nich zawodu.

W pierwszej edycji projektu (wrzesień 2010 - styczeń 2012) uczestniczyło 55 uczniów kształcących się w zawodach - technik logistyk oraz technik spedytor. W bieżących działaniach bierze udział 75 osób - przyszli technicy logistycy i technicy obsługi turystycznej.

Dzięki dodatkowym zajęciom w nowoczesnych, świetnie wyposażonych pracowniach - logistycznej i obsługi turystycznej, wyjazdom studyjnym do centrów logistycznych i na targi turystyczne, odbyciu stażu w firmach branży TSL i biurach podróży, szkoleniom w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie oraz uzyskaniu prawa jazdy i uprawnień pilota wycieczek, będą oni z pewnością w większym stopniu spełniać wymagania potencjalnych pracodawców.

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Długa 5 65-401 Zielona Góra

tel. 068 454 45 50, www.zsek.zgora.pl